අපව අමතන්න

සීමාසහිත සිබෝ ටීඒඒ ලෝහ තාක්‍ෂණ සමාගම.

ලිපිනය

අංක 288 සෙන්ටර් ඇවනියු, මෙංෂුයි ෂවුකන් සිබෝ ෂැන්ඩොං චීනය

විද්යුත් තැපෑල

දුරකථන

දුරකථන: 86-533-6881687, 6881683
ෆැක්ස්: 86-533-6881107
PC: 255318

වෙබ්

පැය

පැය 24 * සතියකට දින 7 යි

අප සමඟ වැඩ කිරීමට අවශ්‍යද?

ඔබේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අපට එවන්න